På Avancit gör vi det
omöjliga, möjligt.
Läs mer om oss

Vi har gått samman med Alfa eCare genom att de har förvärvat Avancit.


Alfa eCare är en snabbväxande och ledande leverantör av mjukvarulösningar för den nordiska välfärden. De är verksamma inom den svenska och norska personliga assistansmarknaden där man tillhandahåller innovativa lösningar till verksamheter aktiva inom privata och offentliga sektorn.

Vi kommer arbeta vidare på samma sätt som idag – gänget här i Sollentuna. Vi får dock stöd inom flera områden av Alfa eCare, bl a utökat resursstöd vid behov, utökat stöd vid integrationer och vi kommer kunna ta fördel i synergier mellan olika system. Samgåendet stärker systemet FAST och ger oss också möjligheter att förbättra systemet ytterligare!

Alfa eCares ord om fördelar med samgåendet:

Avancits lösningar för personlig assistans kompletterar Alfa eCares erbjudande och stärker Alfa-gruppens position på den nordiska e-hälsomarknaden. Alfa-gruppen betjänar över 1 300 kunder inom både den offentliga och privata sektorn vilket inkluderar aktörer som Humana, Previa, Tandea, Pilke och St Lukas, Region Skåne och Värmland samt kommunerna Joensuu, Hämeenlinna, Nacka och Stockholm Stad. Albert Winter, VD på Alfa eCare, kommenterar: "Partnerskapet med Avancit skapar mervärde och möjligheter för vår gemensamma kundbas samt stärker vår position på marknaden som en fullskalig strategisk leverantör av digitala system för offentlig och privat vårdsektor. Vi ser fram emot att arbeta nära teamet på Avancit för att skapa ytterligare värde för befintliga och framtida kunder”. Med en stark ägare bakom oss så kommer vi tillsammans med er fortsätta att utveckla FAST.

Våra tjänster

Avancit skapar lösningar tillsammans med dig. Vår ide är att jobba i nära samarbete med våra kunder för att på så sätt kunna skapa system som både ni som kund och vi på Avancit är nöjda med. Avancit har funnits i ca 20 år och har stor erfarenhet i att hjälpa kunder med sin utveckling. Vårt fokus ligger på affärskritiska unika lösningar till både mindre och större företag.

Systemutveckling

Vi hjälper er att spara tid och pengar genom att bygga system som är anpassade till er verksamhet och som underlättar det dagliga arbetet. Vi hjälper er från kravställning, projektledning, systemdesign, utveckling och test till de sista stegen – utbildning och support. Vi kan ta hela systemutvecklingsuppdrag eller gå in som spetskompetens inom viss del t ex projektledning.

Integration

Integration är en viktig del och är en avgörande faktor för att en lösning som utbyter information ska bli lyckad. Det krävs att informationen är korrekt och uppdaterad. Vi hjälper till med informationsmodell, säkerhet, datakvalité/tvättning för att utveckla en trygg och säker integration.

Andra tjänster

Avancit har ett flertal certifierade konsulter som gärna bistår inom infrastruktur/teknik, databaser, business intelligence, Projektledning/SCRUM-master, kravanalys, test mm. Kontakta oss gärna och berätta hur vi kan hjälpa er!

Vision

Att göra det ”omöjliga” möjligt. Med det menar vi att vi kan skapa lösningar för dig som kund som kan kännas svåra att nå.

Affärsidé

Att genom kompetens leverera unika lösningar i nära relation med våra kunder.

FAST

Tillsammans med våra kunder har vi skapat det bästa, mest kompletta systemet på marknaden för personlig assistans – FAST. FAST innehåller allt från tidsplanering, attestering/BankID-signering, löneunderlagsberäkning, journalföring, dokumentation, CRM och mycket mer - anpassat för assistansbolag och närliggande branscher.

Till FAST

Vi söker personal


Affärsutvecklare till systemet FAST


Vi söker en person som har mycket god marknadskännedom inom assistansbranschen som blir en viktig del i företagets arbete mot nya kunder. Personen vi söker ska vara nytänkande i marknadsföring mot befintliga och nya kunder. Kunna presentera vårt system FAST samt vara bidragande till systemets utveckling från idé till implementation.

Kontaktpersoner

Peter Niemann

Utvecklingschef

Thomas Karlsson

Ekonomi

Petter Forss

Kundsupport

Mats Sundvisson

Kundsupport

Kontakta Oss

För att ta kontakt med oss angående systemet FAST, våra utvecklingstjänster eller arbetsansökningar ber vi d söka lediga tjänster